ČOV - osmáci a šesťáci

ČOV – 12.4. 2024 – 8. A a 8. B
V rámci Dne Země jsme se my osmáci zúčastnili besedy se zástupci Adavaku na téma voda v Adamově. Poutavou formou jsme se seznámili s putováním vody v Adamově, od jejího čerpání až po vodu odpadní. Po besedě jsme se přemístili na čističku odpadních vod, kde jsme přímo viděli jak
se odpadní voda zpracovává a byli svědky vypouštění přečištěné vody zpět do řeky. Beseda i vlastní exkurze byla zajímavá. V průběhu akce jsme dostávali různé otázky a ti nejaktivnější z nás byli odměněni.
8. A a 8. B

Exkurze ČOV Adamov - 19.4.2024 - 6. A a 6. B
V pátek 19. 4. šesté třídy navštívila paní Lukášová z firmy Adavak a formou přednášky s prezentací seznámila žáky s fungováním čističky odpadních vod. Dozvěděli se např. co nemají vyhazovat do odpadů, kolik PET lahví s vodou je jeden kubický metr vody a jaký je rozdíl v ceně vody kohoutkové a balené.
Po přednášce se všichni přemístili přímo k čističce, kde si žáci mohli prohlédnout jednotlivé části čističky a paní Lukášová jim popsala, jak se voda čistí a kam se vyčištěná voda vypouští.
Na závěr vyzkoušela, jak žáci dávali pozor a formou otázek si jejich znalosti ověřila. Ti, kteří věděli správnou odpověď, dostali věcné ceny.
Ve škole si žáci vše zopakovali v hodině přírodopisu a v českém jazyce napsali zprávu o této exkurzi.
Mgr. Monika Nejezchlebová
 • ČOV - osmáci a šesťáci
 • ČOV - osmáci a šesťáci
 • ČOV - osmáci a šesťáci
 • ČOV - osmáci a šesťáci
 • ČOV - osmáci a šesťáci
 • ČOV - osmáci a šesťáci
 • ČOV - osmáci a šesťáci
 • ČOV - osmáci a šesťáci
 • ČOV - osmáci a šesťáci
 • ČOV - osmáci a šesťáci
 • ČOV - osmáci a šesťáci
 • ČOV - osmáci a šesťáci
 • ČOV - osmáci a šesťáci
 • ČOV - osmáci a šesťáci