Členové ŠPP

Mgr. Ilona Martochová vedoucí ŠPP, metodik prevence 1.st, koordinátor inkluze, školní speciální ped.
Mgr. Martina Burianová výchovný a kariérový poradce
Mgr. Kamila Šobáňová školní psycholog
Mgr. Soňa Karásková vedoucí učitelka odloučeného pracoviště Ronovská, péče o nadané žáky
Mgr. Martina Belžíková koordinátor ŠVP
Mgr. Ilona Šturchová metodik prevence II. st.
Mgr. Zdeňka Křížová logopedická péče, speciál. pedagogická diagnostikaPřiložené soubory