Anthropos - 4. A a 4. B

Ve středu 13. března 2024 se třídy 4. A a 4. B vypravily na exkurzi do Brna do Pavilonu Anthropos.

Čekala zde na žáky komentovaná prohlídka, která je seznámila s historií vzniku Pavilonu Anthropos a s jednotlivými expozicemi věnované nejstarším dějinám lidstva, vzniku a vývoji člověka a jeho kultury. Nejvíce žáky zaujal unikátní model mamuta, dále pravěké zbraně, obydlí a oděvy. Nezklamaly je ani kopie sošek Venuší. Všem se exkurze velmi líbila.
Mgr. Martina Belžíková
  • Anthropos - 4. A a 4. B
  • Anthropos - 4. A a 4. B