Zápis do ZŠ

Zápis k povinné školní docházce se koná: 3. dubna 2019 od 15.00 do 18.00 hodin v budově ZŠ Ronovská 12 a 4. dubna 2019 od 15.00 do 18.00 hodin v budově ZŠ Komenského 4. Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013, tedy děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou věku 6 let.

Do prvního ročníku lze zapsat i mladší děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2014, jsou-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. Zákonní zástupci však musí k žádosti doložit doporučení příslušného školského poradenského zařízení, u dětí narozených od ledna do konce června navíc ještě doporučení odborného lékaře.
K zápisu se musí dostavit i zákonní zástupci, kteří chtějí pro své dítě požádat o odklad školní docházky. K žádosti musí zákonní zástupci doložit doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Při dlouhodobé nemoci dítěte přijdou rodiče zapsat své dítě i bez něj.
V případě, že se v termínu zápisu nemohou dostavit, učiní tak po domluvě s vedením školy nejpozději do 30. dubna 2019.
Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu.

V Adamově 22. 2. 2019

Mgr. Jana Burianová

ředitelka školyPřiložené soubory

  • Zápis do ZŠ


Sdílet článek