O škole

Základní škola podporuje program „Zdravá škola“. Zaměřuje se na ekologickou výchovu, pro kterou jsou v regionu vhodné podmínky. V souladu s požadavky na budoucí uplatnění žáků preferuje práci s výpočetní technikou a technickou výchovu. Pozornost věnuje talentovaným žákům a začlenění žáků s vývojovými poruchami učení do vzdělávacího procesu.

Záměrem školy je v maximální míře rozvinout projekt Zdravá škola. V červnu 2000 byla škola zařazena do sítě Zdravých škol na základě vypracovaného projektu. Hlavní myšlenková linie je zpřístupnění školy dítěti, otevření školy životu a vytvoření smysluplné, přirozené školy.

Hlavní vizí školy je vytvoření školy, která chce pečovat o vnější projev žáků školy a intelektuální úsilí dětí se zřetelem k jejich schopnostem. Snaží se podporovat učební a osobní rozvoj tím, že vytváří podnětné prostředí, aby každý jedinec mohl rozvinout svůj potenciál.

Při realizaci projektu zdravá škola nabízíme otevřené partnerství na základě humanistické zásady, že každý člověk má svou důstojnost. Důraz klademe na rozvoj komunikačních schopností – schopnost formulovat myšlenky a rozvíjet nápady.

Základní škola a mateřská škola vyučuje od školního roku 2006/2007 podle školního vzdělávacího programu Hrou k vědění a dále podle vzdělávacího programu Základní škola.

Od tradiční výuky přecházíme ke kooperaci, od výkladu učitele jako hlavní metody k metodám umožňujícím přímou zkušenost, komunikaci, spolupráci a spoluúčasti dětí. Za důležité považujeme osvojování dovedností ve vyhledávání informací, jejich zpracování a využití při řešení problémů každodenního života.

Umožňujeme širší využití výpočetní techniky pro výuku v různých předmětech včetně vyhledávání a zpracování informací na Internetu. Zřízené informační centrum slouží k rozvoji osvojování dovedností ve vyhledávání informací a jejich zpracování. k tomu mají žáci k dispozici knihovnu, televizi, videa a PC.

V oblasti vzájemných vztahů upřednostňujeme demokratické principy, jako jsou svoboda a zodpovědnost, zachovávání pravidel, spravedlnost, spoluúčast a spolupráce.

Ekologické zaměření školy se postupně rozšiřuje. Škola spolupracuje se Sdružením pro ekologickou výchovu Tereza. Dále spolupracujeme s domem ekologické výchovy Lipka Jezírko. Prohlubujeme zájem žáků o poznání přírody prostřednictvím výletů, exkurzí a školy v přírodě. Škola získala titul Škola udržitelného rozvoje.

Škola podporuje jednotlivé sportovní aktivity. pro rozvoj tělesné a sportovní výchovy má k dispozici hřiště s umělým povrchem a dvě tělocvičny.Ve škole také úspěšně rozvíjí činnost sportovní kroužky.

Vedení školy všestranně podporuje vzdělávání učitelů v různých oblastech, vynakládá nemalé finanční prostředky k zajištění seminářů, metodických materiálů a odborné literatury. Postupně se vytváří společná kartotéka metodických materiálů.


XX. ples

XX. ples

Základní škola a mateřská škola Adamov Vás zve na XX. ŠKOLNÍ PLES, který se koná v sobotu 23. 2. 2019 v prostorách MKS Adamov. Začátek ve 20.00 hodin. K tanci a poslechu hraje TOM – SAWYER BAND.

Číst více

Mistři okresu

Mistři okresu

Adamovští mladí šachisté ze ZŠ Adamov pod vedením trenéra Petra Bednáře zvítězili 13. 12. 2018 v okresním přeboru škol v Jedovnicích a postupují tak do krajského kola, které proběhne v lednu 2019 v Břeclavi. Gratulujeme! Tým: Vít Cinkl, Vojtěch Mihók, Elen Bergerová, Rostislav Hlouch, Marek Dvořák s trenérem Petrem Bednářem.

Číst více

Velké šachové klání mladých šachistů

Velké šachové klání mladých šachistů

Ve středu 28. listopadu 2018 se ve škole na Ronovské uskutečnilo za vydatné pomoci p. Petra Bednáře ze šachového oddílu Spartaku Adamov školní kolo šachové soutěže mladšího žactva.

Číst více

Návštěva partnerské školky v Pernersdorfu dětmi z MŠ a ZŠ Adamov

Návštěva partnerské školky v Pernersdorfu dětmi z MŠ a ZŠ Adamov

Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu Bildungskooperationen in der Grenzregion (BIG)

Číst více

Inzerát

Inzerát

Nabídka pracovního místa

Číst více

Třídní schůzky - informace k systému EDOOKIT

Třídní schůzky - informace k systému EDOOKIT

Vážení rodiče, se začátkem školního roku 2018/2019 jsme uvedli do provozu nový školní informační systém EDOOKIT.

Číst více

Petanque ve škole

Petanque ve škole

Dne 14. 6. 2018 se uskutečnil 2. ročník školního turnaje pro děti v pétanque pořádaný adamovským klubem Fenyx ve spolupráci s městem Adamov a ZŠ.

Číst více

Pohádkové hřiště

Pohádkové hřiště

Před několika lety jsme zavedli se žáky ve škole na Ronovské novou tradici. Nejstarší čtvrťáci si připraví každý rok na Den dětí pro své mladší spolužáky Pohádkové hřiště (v případě špatného počasí Pohádkovou tělocvičnu).

Číst více

Inzerát

Inzerát

Nabídka pracovního místa

Číst více

Hmyz a bezobratlí v Adamově

Hmyz a bezobratlí v Adamově

Názorná ukázka exemplářů z jedinečné sbírky v České republice

Číst více

Království železnic

Království železnic

Navštívili jsme Prahu. Naším cílem bylo železniční muzeum a Petřín.

Číst více

Lyžařský výcvik ZŠ Ronovská

Lyžařský výcvik ZŠ Ronovská

Lyžařský výcvik pro první stupeň byl letos napínavě očekáván, původní termín musel být odložen kvůli velice nízkým teplotám.

Číst více

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná 3. května 2018 od 10.00 do 16.00 hodin v budově MŠ Jilemnického 1 a 3. května 2018 od 10.00 do 16.00 hodin v budově MŠ Komenského 6

Číst více

XIX. školní ples

XIX. školní ples

Základní škola a mateřská škola Adamov Vás zve na XIX. ŠKOLNÍ PLES, který se koná v sobotu 17. 2. 2018 v prostorách MKS Adamov. Začátek ve 20.00 hodin. K tanci a poslechu hraje TOM – SAWYER BAND.

Číst více

Ptačinský halloween

Ptačinský halloween

Dne 31. října se na Ptačině (mimochodem pěkný název části města pro takovou akci) uskutečnila Halloweenská párty.

Číst více

Turnaj ve stolním tenise

Turnaj ve stolním tenise

Dne 19.10.2017 se družstvo ze ZŠ a MŠ Adamov účastnilo Okresního kola ve stolním tenise ve Žďárné.

Číst více

Prvňáčci v říši vědy

Prvňáčci v říši vědy

Naše škola se v tomto školním roce zapojila do projektu „Prvňáčci v říši vědy“, který se realizuje pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje. Projekt má podpořit zájem dětí o bádání a vědu. V rámci projektu děti navštíví brněnské centrum VIDA a planetárium.

Číst více

Florbal

Florbal

Florbalový turnaj

Číst více