Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku ZŠ 2017/2018

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla že,

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Adamov, příspěvkové organizaci od školního roku 2017/18

u dětí s těmito evidenčními čísly:

Evidenční číslo:

ZŠ 1 /2017

ZŠ 2 /2017

ZŠ 3 /2017

ZŠ 4 /2017

ZŠ 5 /2017

ZŠ 6 /2017

ZŠ 7 /2017

ZŠ 8 /2017

ZŠ 9 /2017

ZŠ 10 /2017

ZŠ 11 /2017

ZŠ 12 /2017

ZŠ 13 /2017

ZŠ 14 /2017

ZŠ 15 /2017

ZŠ 16 /2017

ZŠ 18 /2017

ZŠ 19 /2017

ZŠ 20 /2017

ZŠ 21 /2017

ZŠ 23 /2017

ZŠ 25 /2017

ZŠ 26 /2017

Evidenční číslo

ZŠ 27 /2017

ZŠ 28 /2017

ZŠ 29 /2017

ZŠ 30 /2017

ZŠ 33 /2017

ZŠ 34 /2017

ZŠ 35 /2017

ZŠ 36 /2017

ZŠ 38 /2017

ZŠ 39 /2017

ZŠ 41 /2017

ZŠ 42 /2017

ZŠ 43 /2017

ZŠ 45 /2017

ZŠ 46 /2017

ZŠ 48 /2017

ZŠ 49 /2017

ZŠ 50 /2017

ZŠ 51 /2017

ZŠ 53 /2017

ZŠ 54 /2017

ZŠ 55 /2017

ZŠ 56 /2017

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace, ke krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

V Adamově 14. dubna 2017

Mgr. Jana Burianová, ředitelka školySdílet článek