Úvodní stránka | ZŠ a MŠ Adamov

 

Zkvalitnění vzdělávání  na ZŠ a MŠ Adamov

EU peníze školám

Škola podala projektovou žádost v rámci nové oblasti podpory  OP VK 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Jejím smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické v rámci vzdělávání na základních školách v ČR.. Projekt pod názvem Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ a MŠ Adamov byl dne 30. 8. 2010 pod jednacím  číslem 19032/210-46 schválen a škola získala  1 469 370,00 Kč na rozvoj vzdělávání.

Realizaci projektu jsme zahájili 9. 9. 2011 a do projektu bude škola zapojena 30 měsíců. Za tuto dobu budou mít všichni žáci školy i převážná většina pedagogů prospěch z toho, že se zúčastní jednotlivých klíčových aktivit. Po zvážení možností a potřeb  školy bylo  rozhodnuto podpořit následující oblasti:

1)      I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základní školy,

2)      IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků základní školy

3)      VII/3 zapojení školního speciální pedagoga do procesu inkluzivního vzdělávání žáků SVP

4)      I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

5)      II/2  Inovace a zkvalitnění směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

6)      V/5 Inovace a zkvalitnění výuky přírodních věd

7)      II/1 Individualizace výuky cizích jazyků

8)      V/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.

Prostřednictvím projektu bude škola realizovat řadu cílů stanovených školním vzdělávacím programem Hrou k vědění. Využitím metod umožňujících  individuální přístup k schopnostem jednotlivých žáků v rámci individualizace výuky budou žáci lépe motivováni  k dosažení kvalitnějších výsledků v průběhu procesu vzdělávání.

Pedagogové  budou podpořeni v oblasti  vytváření metodických materiálů, kde uplatní své dobré nápady. Tyto materiály budou následně  aktivizovat práci žáků ve škole. Škola bude také vybavena novými moderními pomůckami a ICT zařízením, které bude sloužit k naplnění výstupů jednotlivých šablon, motivaci žáků a vzbuzení jejich zájmu o vzdělávání a celoživotní učení.

 V Adamově  10. 9. 2010

 

                                                                                            Mgr. Jana Burianová

                                                                                               ředitelka školy