Žákovská rada

Žákovská rada je vlastně takový malý školní parlament. Členové samosprávy jsou volení zástupci z jednotlivých tříd, kteří mají možnost rozhodovat o tom, co se ve škole děje. Žákovská rada se schází na pravidelných schůzkách s vedením školy. Jsou zde projednávány problémy, které tíží obě strany, ale také podněty ke zlepšení života školy. Členové žákovské rady se velkou měrou podílejí na provozu informačního centra, zejména na zajištění školní knihovny. Dále pomáhají s organizováním rozmanitých školních akcí – karneval, Mikulášská nadílka, pohádkový les, sportovní soutěže apod.

Žákovská rada 2016/2017

IX.A Denis Havelka Dalibor Chráscina
VIII.A Lukáš Ševčík Matěj Musil
VII.A Tomáš Peša Ivana Růžičková
VI.A Lenka Cyprová Jan Reichl
V.A Nikola Belžíková Lenka Neumanová

Zvolený předseda: Lukáš Ševčík

Jeho zástupce: Dalibor Chráscina

Pravidelné schůzky : středa, velká přestávkaSdílet článek