O škole

Základní škola podporuje program „Zdravá škola“. Zaměřuje se na ekologickou výchovu, pro kterou jsou v regionu vhodné podmínky. V souladu s požadavky na budoucí uplatnění žáků preferuje práci s výpočetní technikou a technickou výchovu. Pozornost věnuje talentovaným žákům a začlenění žáků s vývojovými poruchami učení do vzdělávacího procesu.

Záměrem školy je v maximální míře rozvinout projekt Zdravá škola. V červnu 2000 byla škola zařazena do sítě Zdravých škol na základě vypracovaného projektu. Hlavní myšlenková linie je zpřístupnění školy dítěti, otevření školy životu a vytvoření smysluplné, přirozené školy.

Hlavní vizí školy je vytvoření školy, která chce pečovat o vnější projev žáků školy a intelektuální úsilí dětí se zřetelem k jejich schopnostem. Snaží se podporovat učební a osobní rozvoj tím, že vytváří podnětné prostředí, aby každý jedinec mohl rozvinout svůj potenciál.

Při realizaci projektu zdravá škola nabízíme otevřené partnerství na základě humanistické zásady, že každý člověk má svou důstojnost. Důraz klademe na rozvoj komunikačních schopností – schopnost formulovat myšlenky a rozvíjet nápady.

Základní škola a mateřská škola vyučuje od školního roku 2006/2007 podle školního vzdělávacího programu Hrou k vědění a dále podle vzdělávacího programu Základní škola.

Od tradiční výuky přecházíme ke kooperaci, od výkladu učitele jako hlavní metody k metodám umožňujícím přímou zkušenost, komunikaci, spolupráci a spoluúčasti dětí. Za důležité považujeme osvojování dovedností ve vyhledávání informací, jejich zpracování a využití při řešení problémů každodenního života.

Umožňujeme širší využití výpočetní techniky pro výuku v různých předmětech včetně vyhledávání a zpracování informací na Internetu. Zřízené informační centrum slouží k rozvoji osvojování dovedností ve vyhledávání informací a jejich zpracování. k tomu mají žáci k dispozici knihovnu, televizi, videa a PC.

V oblasti vzájemných vztahů upřednostňujeme demokratické principy, jako jsou svoboda a zodpovědnost, zachovávání pravidel, spravedlnost, spoluúčast a spolupráce.

Ekologické zaměření školy se postupně rozšiřuje. Škola spolupracuje se Sdružením pro ekologickou výchovu Tereza. Dále spolupracujeme s domem ekologické výchovy Lipka Jezírko. Prohlubujeme zájem žáků o poznání přírody prostřednictvím výletů, exkurzí a školy v přírodě. Škola získala titul Škola udržitelného rozvoje.

Škola podporuje jednotlivé sportovní aktivity. pro rozvoj tělesné a sportovní výchovy má k dispozici hřiště s umělým povrchem a dvě tělocvičny.Ve škole také úspěšně rozvíjí činnost sportovní kroužky.

Vedení školy všestranně podporuje vzdělávání učitelů v různých oblastech, vynakládá nemalé finanční prostředky k zajištění seminářů, metodických materiálů a odborné literatury. Postupně se vytváří společná kartotéka metodických materiálů.


XIX. školní ples

XIX. školní ples

Základní škola a mateřská škola Adamov Vás zve na XIX. ŠKOLNÍ PLES, který se koná v sobotu 17. 2. 2018 v prostorách MKS Adamov. Začátek ve 20.00 hodin. K tanci a poslechu hraje TOM – SAWYER BAND.

Číst více

Ptačinský halloween

Ptačinský halloween

Dne 31. října se na Ptačině (mimochodem pěkný název části města pro takovou akci) uskutečnila Halloweenská párty.

Číst více

Turnaj ve stolním tenise

Turnaj ve stolním tenise

Dne 19.10.2017 se družstvo ze ZŠ a MŠ Adamov účastnilo Okresního kola ve stolním tenise ve Žďárné.

Číst více

Prvňáčci v říši vědy

Prvňáčci v říši vědy

Naše škola se v tomto školním roce zapojila do projektu „Prvňáčci v říši vědy“, který se realizuje pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje. Projekt má podpořit zájem dětí o bádání a vědu. V rámci projektu děti navštíví brněnské centrum VIDA a planetárium.

Číst více

Florbal

Florbal

Florbalový turnaj

Číst více


Dětský turnaj ZŠ Ronovská Adamov - hřiště Ronovská

Dětský turnaj ZŠ Ronovská Adamov - hřiště Ronovská

Děti si poprvé vyzkoušely kouzlo francouzské hry Pétanque. Jejich nadšení předčilo naše očekávání.

Číst více

Hodnocení školy - dotazník pro rodiče

Hodnocení školy - dotazník pro rodiče

Prosíme rodiče o vyplnění dotazníku.

Číst více

TOS Kuřim

TOS Kuřim

Exkurze žáků 8. a 9. třídy ve fotografii

Číst více

Dravci

Dravci

Přehlídka práce záchranářské stanice Seiferos.

Číst více

Mladá Boleslav - exkurze

Mladá Boleslav - exkurze

V pátek 18.5. se žáci druhého stupně naší školy seznamují s historií a současností výroby aut Škoda v Mladé Boleslavi.

Číst více

Dům přírody

Dům přírody

Osmáci a deváťáci navštívili v pátek 12.5. Dům přírody v Moravském krasu, kde načerpali zábavnou formou mnoho nových poznatků.

Číst více

Oslavy výročí školy

Oslavy výročí školy

Můžete se podívat na video z oslav výročí školy a připomenout si tak tuto událost.

Číst více

Historie školství v Adamově

Historie školství v Adamově

Historie školství v Adamově Počátky školství v Adamově spadají do roku 1870. Než byla postavena první budova školy v Adamově, učilo se v různých budovách. Od roku 1780 se vyučovalo v knížecím domě č. 7, vyučovalo se zde čtení, psaní a počítání. Roku 1814 se ujal vyučování učitel Jan Procházka. Učil ve svém domku v č. 21. Od r. 1836 byla zadní místnost v tomto domku ustanovena za „ školskou světnici“. V r. 1850 Jan Procházka rezignoval, na jeho místo přichází podučitel František Zavadil. Vyučovalo se v domku č. 20. Fr. Zavadil usiloval o zřízení vlastní školské budovy, začal budovat školní archiv, v r. 1852 založil školní knihovnu. Kníže Alois z Liechtenštejna dal vybudovat kostel sv. Barbory, faru, hřbitov a školu v novogotickém slohu.

Číst více