Zaměstnanci

Třídní učitel

PT Mgr. Martina Burianová m.burianova@adamov.cz zastupující: Mgr. Martina Belžíková
1.A Mgr. Martina Belžíková m.belzikova@adamov.cz zastupující: Mgr. Martina Burianová
1.B Mgr. Lenka Dohová l.dohova@adamov.cz zastupující: Mgr. Věra Rutová
1.S Mgr. Olga Trmačová o.trmacova@adamov.cz zastupující: Mgr. Helena Ličková
2.A Mgr. Helena Ličková h.lickova@adamov.cz zastupující: Mgr. Olga Trmačová
2.B Mgr. Věra Rutová v.rutova@adamov.cz zastupující: Mgr. Lenka Dohová
3.A Mgr. Ondřej Chromý o,chromy@adamov.cz zastupující: Mgr. Ilona Martochová
3.B Mgr. Světlana Baborská s.baborska@adamov.cz zastupující: Mgr. Soňa Karásková
4.A Mgr. Soňa Karásková s.karaskova@adamov.cz zastupující: Mgr. Světlana Baborská
4.B Mgr. Ludmila Plačková l.plackova@adamov.cz zastupující: Mgr. Marie Klepárníková
5.A Mgr. Jiří Kratochvíl j.kratochvil@adamov.cz zastupující: Mgr. Monika Nejezchlebová
5.B Mgr. Monika Nejezchlebová m.nejezchlebova@adamov.cz zastupující: Mgr. Jiří Kratochvíl
6.A Mgr. Aleš Spurný a.spurny@adamov.cz zastupující: Mgr. Jana Horáčková
7.A Mgr. Marie Klepárníková m.kleparnikova@adamov.cz zastupující: Mgr. Stanislav Tůma
8.A Mgr. Stanislav Tůma s.tuma@adamov.cz zastupující: Mgr. Aleš Spurný
9.A Mgr. Radek Cupák r.cupak@adamov.cz zastupující: Mgr. Ilona Šturchová

Učitelé bez třídnictví

Mgr. Ilona Martochová i.martochova@adamov.cz
Mgr. Jana Horáčková j.horackova@adamov.cz
Mgr. Ilona Šturchová i.sturchova@adamov.cz
Mgr. Zuzana Šlechtová z.slechtova@adamov.cz

Asistent pedagoga ZŠ

Dagmar Hrachovinová III. A
Soňa Stöger s.stoger@adamov.cz III. B
Veronika Hartlová V. A
Petra Jakusidisová p.jakusidisova@adamov.cz V. B
Eva Mandysová e.mandysova@adamov.cz III. A
Eva Pilitowská I. S

Školní družina

I. oddělení Edita Kuběnová e.kubenova@adamov.cz
II. oddělení Petra Jakusidisová p.jakusidisova@adamov.cz
III. oddělení Eva Mandysová e.mandysova@adamov.cz
IV. oddělení Dana Špicarová d.spicarova@adamov.cz
V. oddělení Kristýna Henková k.henkova@adamov.cz
VI. oddělení Soňa Stöger s.stoger@adamov.cz

Mateřská škola (Komenského 4)

3. třída Lucie Jarůšková
Monika Podaná

Správní zaměstnanci

Účetní Stanislava Hofmannová
Sekretářka Alena Formánková
Školníci Robert Hloušek
Dagmar Hrubá
Úklid Pavla Beníšková
Radka Bučková

Pracovnice školních jídelen

ŠJ Komenského: ŠJ Ronovská:
Vedoucí školního stravování Radka Janíčková
r.janickova@adamov.cz
Helena Rozsypalová
jidelna.zsron@adamov.cz
Vedoucí kuchařky Veronika Hartlová Jana Procházková
Kuchařky Eva ČernáSdílet článek